Krzysztof grochowski transport pwa

Torun Business Review

Bańka, W. (2003). Zarządzanie personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Drelichowski, L., Drelichowski, T., Zwierzchowski, D., & Łukomski, K. (2016). Analiza rozwiązań logistycznych i marketingowych źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju sektora mikro przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management, tom 78, PSZW Bydgoszcz, 13-21.

Dudek-Burlikowska, M. (2015). Samoocena pracowników na podstawie jakości w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym - wyniki badań. Organizacja i zarządzanie z. 79, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1930, 57-66.

Grochowski, K. (2016). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach usług transportowych a proces kształcenia studentów z zakresu systemów klasy ERP. Organizacja i zarządzanie z. 93, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1957, 163-172.

Grochowski, K. (2016). Zrównoważona karta wyników narzędziem do formułowania celów strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży TSL. Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management, tom 78, PSZW Bydgoszcz, 44-46.

Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Diffin, Warsaw.

Kromer, B. (2015). Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania I kompetencji i wyników pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39 t. 4, 83-93.

Król, H. (2006). (Ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.

Kubik, K. (2014). Kryteria oceny pracowników współczesnych organizacji. Seria: Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 103, 87-97.

Romanowska, M. (2008). Czy zarządzanie strategiczne jako koncepcja teoretyczna wyczerpało swoje możliwości w zakresie sytuowania przedsiębiorstwa w coraz bardziej niepewnym otoczeniu ?. In M. Przybyła (Ed.), Wybrane obszary funkcjonalne instytucji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Zarządzanie nr 6, Wrocław, 16-18.

Zahra S. A., & Nambisan S. (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business Horizons, No. 55.