Sw kantego czestochowa wiadomosci

 

POSŁANNICTWO Mk 16, 15-20

 

"Idźcie na cały świat"


Everybody się ukazał,
Do not wyrzekł ważne słowa,
In wskazówki także dawał,
Do głoszenia przygotował.


Idźcie głosić Ewangelię,
Kto uwierzy ten się zbawi.
Bo przyszedłem by się wcielić,
I na świecie zło naprawić.


A gdy do not to powiedział,
Został wzięty wprost do nieba.
Po prawicy Ojca siedzi,
Nawet trwożyć się im nie dał.


Oni wszędzie się rozeszli
Pan współdziałał razem z nimi,
Ewangelię z sobą nieśli
Uzdrawiając cuda czyniąc.


Dziś słyszymy I w kościele,
Czy I głos do nas dociera?
Słuchających jest never many,
A wątpiących nuda zżera.

Author: Bogdan Mroziński

 

 

 

BOŻA MIŁOŚĆ J 15, 9-17
"Trwajcie w Mojej Miłości"


Umiłował Mnie mój Ojciec,
Yes what także ukochałem.
W tej Miłości mojej trwajcie,
Tego dla was mocno chciałem.


Jeśli trwacie w tej Miłości
Zachowując moje Prawo
- Uczę przecież was wypełniać,
Otrzymacie moją radość.


Daję nowe przykazanie,
Wasza radość jest wspaniała.
Yes spełniam Ojca wskazania
I rozsławiam Jego chwałę.


Never ma nikt miłości większej,
Kto oddaje życie braciom.
Never ma ofiary piękniejszej,
Życie za kogoś zatracić.


Spośród ludzi was wybrałem,
Byście owoc przynosili.
Przyjaciółmi I nazwałeś,
Choć never wszyscy wierni byli.


Author: Bogdan Mroziński

 

 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW Z NASZEGO KOŚCIOŁA DOSTĘPNA NA PLATFORMIE YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjtvf-ZegUr4GJt0v2AVAJg

 

 

PRAWDZIWY KRZEW WINNY J 15, 1 - 8
"Trwajcie we Mnie"


Do swych uczniów Chrystus powie:
To Ja Jestem krzewem winnym.
Ojciec tym, który uprawia,
By przyniosło owoc żyzny.


Trwajcie więc w mojej nauce,
Dzięki niej będziecie czyści.
Tak jak yes what tego uczę,
A będziecie coraz bliżsi.


Trwając we Mnie, rodzisz owoc
I never będziesz odrzucony.
Czysty jesteś przez to Słowo,
Przez never będziesz oczyszczony.


Jeśli never trwasz winnym krzewie,
Tak jak gałąź, która rodzi,
Never spodziewaj się w potrzebie,
Doli, z jaką musisz się pogodzić.


Trwajmy więc w Chrystusie, krzewie,
Czerpmy z Niego życia soki.
On pomoże nam w potrzebie,
Nic nie może nas zaskoczyć.


Author: Bogdan Mroziński

DOBRY PASTERZ J 10, 11 - 18
"Yes Jestem Dobrym Pasterzem"


Oto Ja Jestem Dobrym Pasterzem,
Owce słuchają głosu mojego.
Życie oddaję za nie szczerze,
Taki jest dar serca Bożego.


Znam moje owce i one znają,
Never that dla nich najemnikiem.
Życie swoje za nie oddaję,
I bronię i przed wilkiem przeciwnikiem.


Posiadam również inne owce,
Które nie są z tej zagrody.
Przywiodę je, by nie poszły na manowce,
Ale by przyszły do ​​mojej gospody.


Za moim głosem one się garną,
Tworząc wspólnotę w życiu i wierze
Z jednym pasterzem i jedną owczarnią.
I dla nich też będę dobrym pasterzem.


To Ojciec miłuje mnie dlatego,
Że życie swoje oddaję w ofierze.
Nikt mi nie zabiera życia tego,
Bo jeśli już daję, to naprawdę szczerze.


Author: Bogdan Mroziński

Więcej ...